История на Котел

История на Котел

Избирайки почивка на планина в Котел Вие ще имате възможността да се запознаете с един богат на история град. Архитектурните проучвания на котленския край установяват последващ живот още в праисторически времена – Халколит, бронзова, ранно-желязна епоха. Траките поставят основите на първите крепостни укрепления по околните върхове, които в късната античност са значително разширени и подсилени от Византийската империя. Те представляват част от отбранителна система по билото на Стара Планина, която се използва и доразвива от славяни и прабългари. Особено значение има преградната стена при прохода Железни Врата (Димир Капия) и свързаната с нея крепост „Вида” на едноименния връх, където на 17 юли 1278 година отрядите на Ивайло разгромяват войските на Византийския пълководец Мурин.

Идвайки на почивка на планина в Котел Вие може да се запознаете с люлката на Възраждането посещавайки четирите музея в града. Котленския край става огнище на българското Възраждане във всички насоки – националноосвободително, църковно и просветно движение. Тук се подвизавали четите на Кара Танас, на Алтънлъ Стоян, Панайот Хитов, Хаджи Димитър, Стоил Войвода. В края на 1871 г. В Котел идва и Апостола на свободата Васил Левски.

почивка планина котел

Не случайно в Котленския край съзряват духовно и идейно редица видни личности – Георги Раковски – основоположник и идеолог на националноосвободителното движение. Захари Стоянов – един от най-видните ни революционери,политически и обществен деец след Освобождението; Георги Мамарчев – деец на освободителното движение; Неофит Бозвели – един от организаторите, ръководителите на борбата за църковна независимост; Софроний Врачански – направил първия препис на „История Славянобългарска”; Петър Берон – автор на прочутия „Рибен буквар„.

Съчетавайки почивка на планина Вие ще се убедите, че Котленския край е едно от малкото места в България, съхранило толкова голямо богатство от паметници на културата до наши дни. В района са обявени 727 архитектурни, 23 художествени и 13 археологически паметници на културата.