Природа

През своята почивка в Котел Вие може да се насладите на многообразният ландшафт и здравословен климат на забележителните геоложки особености и на богатата флора и фауна. Чистотата на околната среда са основа за развитие на различни видове туризъм: пещерен, ловен, речен и др. Първата защитена територия е обявена през 1951г. в района е резервата Карселинка – находище на бяла ела на възраст 110г. Резервата „Орлица” включва скалите „Орлица” обиталище на скални орли. Най-известен е карстовият комплекс „Злостен”, който е обявен за природна забележителност и включва в себе си редица обявени по-рано защитени територии. Намира се в землището на гр. Котел, обхващащ районите на с.Ябланово и обхваща площ от 343.7 хектара. Природо-обособен с цел запазване на характерните земни форми, пещери, понори и други карстови образувания. Населен е с вековни букови гори и пътеки местности с историческо значение. Друга подобна местност е „Римското Кале“ с подобно в историко-географско отношение значение. От скалните феномени най-голям интерес представлява „Чаталкая”. Най-известни са втората по дължина пропастна пещера в България „Ледника” с дължина 103 м., „Субаттъ” с дължина 58м., където изчезват под земята водите на бистър планински поток. „Мъглявата пещера”, чийто вход е постоянно обвит в мъгла. Не на последно място, град Котел има невероятно красив парк, където децата могат да се забавляват и играят. В извират три извора, който заслужават да се видят.

почивка планина котел в.с. Мираж
почивка планина котел в.с. Мираж
почивка планина котел в.с. Мираж

 Някои от пещерите са свързани с легенди и исторически събития, което ги прави още по-привлекателни и тайнствени. Например в местността, където се намира пещерата „Кървава локва”, според легендите са избити голям брой Никифорови войници; пещерата „Раковски” е наречена на името на Г.Раковски, който през 1854 година започва да пише край нея книгата си „Горски пътник”; в „Четиридесетте корита” според преданията са заровени злато и скъпоценности.  В землището на гр. Котел се намират скалните образувания – красив скален венец от величествени варовикови скали, подходящо местообитание на хищни птици – „Урушките скали” с площ 69.0 ха и скален отвес -70 м. Те са характерни както с причудливите си форми, така и с гнездовищата на скален орел. Теренът е многообразен с плътни горски масиви, скални и пропастни образования, ливадни пространства. По време на почивката си на планина може да посетите и други интерестни историко – археологически обекти като скалните светилища „Чобра таш“ и „Талим таш“ представляващи скали от пясъчник, в които са издълбани жертвеници с различна дълбочина.

Буйните планински води често се спускат по отвесните скали и образуват красиви водопади, а за природна забележителност е обявен водопадът „Синия вир”, с височина на пада 7 м. и площ 1.1 ха. Водопадите „Скоковете” и „Медвенските извори” попадат във водосбора на Медвенската река. За любителите на туристически маршрути по време на почивката си в Котел могат да стигнат до „Синия вир“ по маршрут почващ източно от гр. Котел, който Ви отвежда до местността след 3.5 часа път пеша.